Nee, niets moet!

Mensen weten dat ze kanker hebben en dan denken ze: dit moet of dat moet. Nee, niets móet!

“Ik ben mijn hele leven internationaal vrachtwagenchauffeur en het liefst wilde ik zo snel mogelijk weer mee kunnen op de wagen, met mijn zoon. Vandaar.”

Dikkie Makken (76) koos juist wél voor de operatie waarbij er een kwaadaardige tumor uit zijn been werd weggesneden. Samen met zijn dochter had hij uitgebreid met de chirurg doorgenomen welke opties er voor hem waren en waarom hij voor wel of niet opereren zou kunnen kiezen.

Meer informatie: pilot rond de keuzes van oudere patiënten van het programma Regionale Oncologienetwerken.

Serious Game is meer dan een spel

Het is een effectieve veranderinterventie en activeert mensen na te denken over het vastleggen van zorginformatie en het belang van goede dossiervoering. En het werkt!

“Sinds de nabespreking weet ik dat collega’s van de financiële administratie pas een factuur kunnen versturen als ik de verwijzer goed heb vastgelegd. Dat werd mij door de game duidelijk, en dat motiveert me nu in mijn dagelijks werk.”

Het spelen van de game zorgt voor bewustwording, en zet aan tot concrete vervolgacties.

Meer informatie: Serious Game als onderdeel van het programma Registratie aan de bron.

Profijt van een goed netwerk

Na omzwervingen werd duidelijk, dat ze een tumor op haar eierstok had. Janny Kurvink werd doorgestuurd naar het UMC Utrecht. Nadat Jenny in het MDO was besproken, kwam er eindelijk duidelijkheid. In Amersfoort kon er sneller geopereerd worden en de chemo gegeven worden.

“Ik was blij dat ik daar terecht kon, want dat is voor ons dichtbij. Ze zeiden: je wordt morgen gebeld, woensdag heb je een intakegesprek, en vrijdag een afspraak met dokter Gerestein. Volgende week dinsdag word je geopereerd. Zo ging het precies.”

Meer informatie: UNIEK, onderdeel van het programma Regionale Oncologienetwerken

Registratie aan de bron

De zorg makkelijker, efficiënter en toegankelijker maken

Samenvatting

 • Standaard Basisgegevensset Zorg (bgz) is nu de landelijke standaard
 • Zorgverleners motiveren voor het vastleggen van de juist zorginformatie
 • Advies, standaarden en onderwijs
 • Doelstelling 2020, 80% gebruikt de bgz
“Het programma Registratie aan de Bron maakt - samen met zorgprofessionals - dagelijkse praktijk van het programmaprincipe.”

Resultaten Registratie aan de Bron

Programmaleider Joyce Simons aan het woord

Gegevens uitwisselen? Eerst goede registratie aan de bron

“Registreer je aan de bron, dan leg je zorginformatie eenduidig en eenmalig vast”

Hoofdhals-chirurgen boeken tijdwinst

Meer informatie
HHT Eindverslag (pdf)

Serious game: leerzaam, leuk en concreet!

“Door deze game kan ik me nu beter verplaatsen in anderen die gebruikmaken van het epd.”
Zelf de game spelen?
Al meer dan 800 zorgprofessionals speelden de game: 90% van hen beveelt de game aan!
Bekijk dit filmpje of mail naar info@registratieaandebron.nl

Over het programma

mindmap hoofd-halschirurgen-boeken-enorme-tijdwinst
Beeldmerk Registratie aan de bron

Registratie aan de bron

e-Health

De zorg makkelijker, efficiënter en toegankelijker maken

Samenvatting

 • Door digitale verbondenheid en interactie krijgt de patiënt meer regie
 • Online toolkit
 • Een eenduidige en heldere visie op e-Health
“Het programma e-Health vormt een sterk academisch netwerk op het gebied van digitale zorg”

Resultaten programma e-Health

Programmaleider Marlies Schijven aan het woord

Terug- en vooruitblik op het programma

Meer baat met e-Health

“De kijk van de patiënt mag bij het ontwikkelen van e-Health-toepassingen niet ontbreken.”

Betere relatie met de patiënt 
‘Dit netwerk van umc’s samen met andere ziekenhuizen en partijen in de zorg heeft ook nog eens alles in huis om e-Health wetenschappelijk te evalueren.’ En benadrukt Heldoorn: “Laat de patiënt meedenken en meedoen.” Ontwikkelaars en arts-onderzoekers hebben nu eenmaal een andere kijk. Dokters willen bijvoorbeeld meer efficiëntie in de zorgpraktijk bereiken. Een terecht oogmerk. Maar nog mooier is het als de relatie met de patiënt er beter van wordt.’ Als voorbeeld van een geslaagd project noemt Heldoorn Hartwacht. ‘Deze app geeft hartpatiënten meer vertrouwen en vrijheid.’

Consult replay om het gesprek ‘terug te kunnen spoelen’

Over het programma

mindmap meer_baat_met_e-health
Beeldmerk e-Health

e-Health

Doen of laten

Meer zorg is niet altijd betere zorg

Samenvatting

 • Bewustwording van onnodige zorg bij zorgverleners
 • Kennisbank en deimplementatie-gids voor zorgverleners

Het programma Doen of Laten toont aan hoe de beste zorg soms ook minder zorg kan zijn: passend voor de patiënt en meer waardevol voor iedereen.

Resultaten programma Doen of laten?

Programmaleider Tijn Kool aan het woord

Het verantwoord terugdringen van niet-gepaste zorg kan

“Het kost tijd en vergt vaardigheden om te deïmplementeren, dit bezit niet iedere zorgverlener van nature”

RICAT-studie, terugdringen van onnodig katheter gebruik

Patient wordt niet onnodig belemmerd en is sneller mobiel
Een kwart tot de helft van de patiënten heeft een urinekatheter of intraveneus katheter zónder juiste indicatie. Om het aantal katheters met minstens een kwart terug te brengen, loopt in zeven ziekenhuizen de RICAT-studie. Op Hoes’ verpleegafdeling wordt nu anders met katheters omgesprongen. ‘We kijken nu elke dag of er een indicatie is om ze te laten zitten. We gaan hier nu veel bewuster mee om. Ook de artsen zijn erop gespitst; vroeger moest je er vaak zelf over beginnen of het nog nodig was. Zonder katheter is de patiënt veel mobieler en het infectiegevaar is geweken. En dát is wat we willen.’

Meer informatie op www.doenoflaten.nl 

“Zonder katheter is de patiënt veel mobieler en het infectiegevaar is geweken. En dát is wat we willen.”

Over het programma

mindmap doen-of-laten
Beeldmerk Doen of laten

Doen of laten

Sturen op kwaliteit

Kwaliteitsinformatie die de zorg vooruithelpt

Samenvatting

 • Kwaliteitsinformatie over het hele ziekenhuis
 • Een methode om tot een kernset te komen
 • Online toolkit met praktische voorbeelden en handreiking
“Het programma Sturen op kwaliteit zorgt voor betekenisvolle kwaliteitsinformatie.”

Resultaten Sturen op kwaliteit

Programmaleider Roos Trooster aan het woord

Meer sturen op kwaliteit, minder op verantwoorden

“Hoe selecteren we precies díe informatie die bestuurders nodig hebben om de kwaliteit van de zorg te verbeteren?”

Actiekaart goede leidraad voor bestuurders om zorg te verbeteren

Wat is de juiste verhouding tussen verbeteren en verantwoorden?

Deze kaart laat zien welke acties ziekenhuisbestuurders kunnen ondernemen om – samen met belanghebbenden – het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg centraal te stellen in plaats van het verantwoorden hiervan. Ziekenhuisbestuurders geven hiermee invulling aan het bieden van goede patiëntenzorg volgens de Governancecode Zorg.

Eindelijk een indicator voor patiëntparticipatie

“Dit type instrument bestond nog niet. Ik merk dat veel ziekenhuizen naar zoiets op zoek zijn.”

Veelzeggend stuurinstrument
‘Dit type instrument bestond nog niet. Ik merk dat veel ziekenhuizen naar zoiets op zoek zijn. Het is dan ook niet het zoveelste instrument, dat een berg registratielast oplevert… Met deze stuurindicator breng je echt breed in kaart, hoe het in jouw ziekenhuis gesteld is met patiëntbetrokkenheid. In welke mate patiënten en hun familie betrokken zijn, bij zowel de zorg als de organisatie. Dit leidt tot bewustwording en motivatie. Het biedt een leidraad om met elkaar aan de slag te gaan en patiënten actiever te betrekken.’  

CAPPUCCINO staat voor: Creating an Academic Patient Participation Uniform Care Control Indicator.

Meer informatie
CAPPUCCINO eindrapportage
Programma website

‘Leren en verbeteren van onze verpleegkundige zorg’ 

'Een ‘dashboard’ geeft bestuurders direct zicht op de afdelingen met heel goede en minder goede uitkomsten. Op de laatste afdelingen kunnen we nu verbeteracties inzetten.'

Het dashboard geeft verpleegkundigen zicht op de zorguitkomsten van hun eigen afdeling. ‘Dit vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel op de werkvloer. Ze zien ook gelijk of verbeteracties wat doen. Ik hoop dat we dit kunnen uitbreiden naar andere verpleegindicatoren en naar andere umc's en ziekenhuizen. Zodat we hiermee samen de verpleegkundige zorg verbeteren.’

Meer informatie op www.nfukwaliteit.nl

Over het programma

mindmap praktische-toolkit
Beeldmerk Sturen op kwaliteit

Sturen op kwaliteit

Regionale oncologienetwerken

Trefzekere zorg voor patiënten met kanker

Samenvatting

 • Het organiseren van de oncologische zorg in netwerken
 • Specialisten uit verschillende ziekenhuizen betrekken bij diagnose en behandeling
 • Optimaal behandelplan
 • Digitale uitwisseling
 • Juiste financiering
 • Gezamelijke visie op oncologische netwerkzorg 2019-2022
“Het programma organiseert de samenwerking zo dat iedere patient de best passende behandeling krijgt en zelf zoveel mogelijk regie houdt. ”

Resultaten programma Naar Regionale oncologienetwerken

Programmaleider Hans Nijman aan het woord

Terug- en vooruitblik

“We zijn er met elkaar van overtuigd dat dit de te bewandelen weg is om kwaliteit van zorg voor iedere patiënt met kanker te verbeteren.”

UNIEK: Utrechts Netwerk voor Integrale Expertise in de Kankerzorg

“Goed dat we dit voor elkaar hebben: dankzij het MDO bundelen we onze kennis en expertise. En: door de onderlinge afstemming kunnen we de patiënt ook sneller verwijzen.”
Bundelen kennis en expertise
Met de regionale tumorwerkgroep maakte Gerestein een regionaal behandelprotocol voor baarmoederkanker. UNIEK is voor hem ‘lekker werken’.
“We hebben onderling een heel goede sfeer. Dat versterkt het ook.”
Meer informatie
Website UNIEK

Veilige digitale gegevensuitwisseling

Voordelen XDS
Het grote voordeel van XDS is dat dit ook kan aansluiten op andere betrokken partijen, zoals de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten, huisartsen- praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen en patiëntenverenigingen. En XDS kan ook regionale netwerken onderling met elkaar verbinden.

Meer informatie
Landelijke uitrol XDS

Aanvullende informatie basis voor passend behandelplan

Het zorgproces is leidend.

“Het zorgproces is leidend geweest bij de vraag welke gegevens je wanneer wilt registreren.”

Welling is ook leider van een project van Registratie aan de Bron. Een logische combinatie, vindt ze: “Het één heeft veel raakvlakken met het ander. Bij Registratie aan de bron draait het om eenmalig, eenduidig en gestandaardiseerd vastleggen van gegevens en het zinvol hergebruiken ervan. Dat is voor deze gegevensset van even groot belang als voor de ziektespecifieke gegevens.”

Meer informatie
Eindrapport tumoroverstijgende gegevensset (pdf)

Patiënt kiest soms voor minder ingrijpend behandelen

Moet altijd alles uit de kast bij de behandeling van een patiënt met kanker?

Niet alles uit de kast halen
“Mensen weten dat ze kanker hebben en dan denken ze: dit moet of dat moet. Nee, niets móet! Ik leg uit dat we misschien niet alles moeten doen en dat er alternatieven zijn”, zegt verpleegkundige en onderzoeker Hanneke van der Wal. “In dat gesprek ga ik op zoek naar het waarom. Wat is iemands beweegreden om voor het een of het ander te kiezen?” Verpleegkundigen voerden dit soort gesprekken ook als onderdeel van een pilot rond de keuzes van oudere patiënten. De pilot laat zien dat een aanzienlijk deel van de patiënten met eierstokkanker koos om medisch gezien niet alles uit de kast te halen.

Meer informatie
Naar de website van Regionale oncologienetwerken

Over het programma

mindmap waarom-zijn-oncologienetwerken-onmisbaar-voor-trefzekere-zorg
Beeldmerk Regionale oncologienetwerken

Regionale oncologienetwerken