Nee, niets moet!

Mensen weten dat ze kanker hebben en dan denken ze: dit moet of dat moet. Nee, niets móet!

“Ik ben mijn hele leven internationaal vrachtwagenchauffeur en het liefst wilde ik zo snel mogelijk weer mee kunnen op de wagen, met mijn zoon. Vandaar.”

Dikkie Makken (76) koos juist wél voor de operatie waarbij er een kwaadaardige tumor uit zijn been werd weggesneden. Samen met zijn dochter had hij uitgebreid met de chirurg doorgenomen welke opties er voor hem waren en waarom hij voor wel of niet opereren zou kunnen kiezen.

Meer informatie: pilot rond de keuzes van oudere patiënten van het programma Regionale Oncologienetwerken.

Serious Game is meer dan een spel

Het is een effectieve veranderinterventie en activeert mensen na te denken over het vastleggen van zorginformatie en het belang van goede dossiervoering. En het werkt!

“Sinds de nabespreking weet ik dat collega’s van de financiële administratie pas een factuur kunnen versturen als ik de verwijzer goed heb vastgelegd. Dat werd mij door de game duidelijk, en dat motiveert me nu in mijn dagelijks werk.”

Het spelen van de game zorgt voor bewustwording, en zet aan tot concrete vervolgacties.

Meer informatie: Serious Game als onderdeel van het programma Registratie aan de bron.

Profijt van een goed netwerk

Na omzwervingen werd duidelijk, dat ze een tumor op haar eierstok had. Janny Kurvink werd doorgestuurd naar het UMC Utrecht. Nadat Jenny in het MDO was besproken, kwam er eindelijk duidelijkheid. In Amersfoort kon er sneller geopereerd worden en de chemo gegeven worden.

“Ik was blij dat ik daar terecht kon, want dat is voor ons dichtbij. Ze zeiden: je wordt morgen gebeld, woensdag heb je een intakegesprek, en vrijdag een afspraak met dokter Gerestein. Volgende week dinsdag word je geopereerd. Zo ging het precies.”

Meer informatie: UNIEK, onderdeel van het programma Regionale Oncologienetwerken

Altijd en overal de juiste zorginformatie

Als we alle zorginformatie maar één keer en op één manier vastleggen, dán kan die informatie worden hergebruikt, voor een overdracht naar een ander ziekenhuis bijvoorbeeld of om te delen met de patiënt. Het programma Registratie aan de Bron maakt hier -samen met zorgprofessionals- dagelijkse praktijk van.

Hoofd-halschirurgen boeken tijdwinst

In het Radboudumc ervaren ze dat Registratie aan de bron werkt, hoofdhals-chirurg Guido van den Broek vertelt...

“Wij zijn met de hele hoofd-halsketen erin geslaagd om alle 150 kwaliteitsindicatoren vast te leggen van het gehele zorgproces”

Draagvlak hoofd-halszorgproces
Alle specialismen van het hoofd-halszorgproces zijn betrokken, evenals de mensen van Informatiemanagement en ICT, voor de inrichting van het epd. De betrokken zorgverleners weten precies waar de patiënt zich bevindt in het zorgpad en of alles volgens plan verloopt.

De aanlevering van de kwaliteitsindicatoren van de hoofd-halsketen aan de ‘Dutch Head and Neck Audit’ verloopt nu ook automatisch. Zorginformatie kan dus worden hergebruikt voor het aanleveren aan kwaliteitsregistraties, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek en stuurinformatie.

"Voor elk contactmoment is bepaald wat we vastleggen, hoe we dat doen, en wie dat doet. Bijvoorbeeld bij het eerste consult: of de patiënt rookt en hoe groot de tumor is."

Meer informatie

PLEZIER dokter aan de slag met epd

Om zorginformatie gestructureerd en eenmalig te kunnen vastleggen, moeten dokters eerst goed en handig met het epd kunnen werken. En daar schort het nogal eens aan.

“Ongeveer 800 artsen in ons umc zijn nu getraind. De administratielast is door dit nieuwe epd flink afgenomen en het werkplezier nam toe.”

In het Radboudumc loopt daarom het project PLEZIER. Daarin trainen artsen - die het werken met epd volledig onder de knie hebben - hun collega’s. Zij leren hun collega’s stapsgewijs goed te werken met het epd, handige trucs om de administratielast te verlagen, uniform werken op de eigen afdeling te standaardiseren en zo uiteindelijk de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Minder administratielast, meer werkplezier
Van den Broek nam samen met een collega het initiatief voor PLEZIER toen hij de afgelopen jaren merkte dat veel artsen niet handig en goed met hun epd overweg kunnen, terwijl dat in zijn visie een voorwaarde is voor Registratie aan de bron.

De aanpak is inmiddels door andere ziekenhuizen overgenomen. Meer weten?

Serious game: leerzaam, leuk en concreet!

Registratie aan de Bron ontwikkelde een serious game ‘Medisch Centrum Oost’. In deze game ervaar je - samen met collega’s - welke uitdagingen er zijn rond het vastleggen van zorginformatie in het epd.

“Door deze game kan ik me nu beter verplaatsen in anderen die gebruikmaken van het epd.”

Het spelen van de game is niet alleen leuk om te doen. Het is een effectieve veranderinterventie en activeert mensen na te denken over het vastleggen van zorginformatie en het belang van goede dossiervoering. En het werkt! Deelnemers ervaren tijdens de game hoeveel gedoe het scheelt als gegevens gestructureerd op de juiste plaats worden vastgelegd en collega’s dat ook doen.

Mindshift
Een deelnemer: ‘Sinds de nabespreking weet ik dat collega’s van de financiële administratie pas een factuur kunnen versturen als ik de verwijzer goed heb vastgelegd. Dat werd mij door de game duidelijk, en dat motiveert me nu in mijn dagelijks werk.’ Het spelen van de game zorgt voor bewustwording, en zet aan tot concrete vervolgacties.  

Zelf de game spelen?
Al meer dan 800 zorgprofessionals speelden de game: 90% van hen beveelt de game aan!
Bekijk dit filmpje of mail naar info@registratieaandebron.nl

Over het programma

Het programma Registratie aan de bron heeft heldere doelstellingen voor 2020 en werkt op dit moment aan drie pijlers:

- Eenheid van taal; de doorontwikkeling van de standaarden.

- In de systemen: monitoren en ondersteunen van implementatie zodat de techniek aansluit op het zorgproces.

- Mentale transitie: stimuleren en ondersteunen van organisatorische implementatie en gedragsverandering.

Registratie aan de bron is een initiatief van de acht umc’s en Nictiz. De umc’s waren dan ook de eerste zorginstellingen die hun doelstellingen voor het programma concreet formuleerden en roadmaps ontwikkelden om daar te komen. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee.

Naar de website van Registratie aan de bron

Beeldmerk Registratie aan de bron Registratie aan de bron

De zorg makkelijker, efficiënter en toegankelijker maken

Door kennis en kracht te bundelen, ontwikkelen we slimme digitale toepassingen met een wetenschappelijke basis. Het programma e-Health vormt een sterk academisch netwerk op het gebied van digitale zorg. 

Meer baat met e-Health

Marcel Heldoorn, manager digitale zorg van de Patiëntenfederatie Nederland vertelt over het netwerk. 

“De kijk van de patiënt mag bij het ontwikkelen van e-Health-toepassingen niet ontbreken.”

Betere relatie met de patiënt 
‘Dit netwerk van umc’s samen met andere ziekenhuizen en partijen in de zorg heeft ook nog eens alles in huis om e-Health wetenschappelijk te evalueren.’ En benadrukt Heldoorn: “Laat de patiënt meedenken en meedoen.” Ontwikkelaars en arts-onderzoekers hebben nu eenmaal een andere kijk. Dokters willen bijvoorbeeld meer efficiëntie in de zorgpraktijk bereiken. Een terecht oogmerk. Maar nog mooier is het als de relatie met de patiënt er beter van wordt.’ Als voorbeeld van een geslaagd project noemt Heldoorn Hartwacht. ‘Deze app geeft hartpatiënten meer vertrouwen en vrijheid.’

Meer informatie op: www.nfu-ehealth.nl

Meer informatie over het project Hartwacht

Ouders van informatie voorzien rond een hectische periode

Als een kind op de intensive care verblijft, maken ouders een intense en stressvolle tijd mee. Het project Patiëntportaal IC voor ouders en kinderen zorgt voor betere patiëntcommunicatie en informatievoorziening op de IC.

“Het is fijn als ouders alles nog eens rustig kunnen nalezen.”

Rustig nalezen 
“Ouders met een kind op de IC hebben een grote, maar verschillende, behoefte aan informatie”, vertelt projectmanager Nanette Stevens. “Velen maken deze periode door in een roes. Daarom is het fijn dat ze alles nog eens rustig kunnen nalezen. Ook voor de verpleging is het prettig om ze hiervoor te kunnen verwijzen.”

Via Mijn Dossier kunnen patiënten en ouders digitaal vragen stellen aan de IC-verpleegkundige. Ook vinden ze hier de resultaten van poliklinische nazorgcontroles terug. De Zorgpuntapp bevat een bibliotheek met informatie over de impact van opname op een intensive care, verschillende IC-behandelingen en medische condities.

Meer informatie over het project

Consult replay om het gesprek ‘terug te kunnen spoelen’

Hoe zwaarder de diagnose, hoe minder patiënten onthouden van het consultgesprek met hun arts. Het project Consult replay biedt patiënten de mogelijkheid om dit gesprek terug te luisteren via het patiëntportaal.

“Voor de patiënt is dit van grote waarde.”

Aan het woord is projectleider Coline de Jong van het Erasmus MC. Consult Replay biedt patiënten de kans om alsnog goed geïnformeerd te raken. “Patiënten hebben vaak moeite om de informatie van een consult te verwerken en onthouden. Toch is dit essentieel als we willen dat de patiënt als een partner kan meepraten over de eigen behandeling.”

Voor artsen kan het wat bedreigend voelen, erkent De Jong. “Maar het mooie van deze aanpak is dat wij als ziekenhuis de regie in handen houden. De geluidsfragmenten kunnen alleen op het patiëntportaal worden afgespeeld.”

Meer informatie over het project

Over het programma

Samen werken de acht umc’s met andere organisaties aan het verbeteren van zorg, onderwijs en onderzoek rondom e-Health. Samen delen ze kennis, komen ze tot nieuwe inzichten en werken ze aan drie programmathema’s: 

 • e-Health-visie
 • Digitale verbondenheid 
 • Digitale interactie 

Het programma heeft een krachtig netwerk opgebouwd rondom digitale zorg. En een hoop kennis én een scala aan slimme technologische toepassingen wetenschappelijk onderzocht en ontwikkeld. Toepassingen die de zorg makkelijker en toegankelijker kunnen maken voor patienten.

Naar de programmawebsite van e-Health

Beeldmerk e-Health e-Health

Meer zorg is niet altijd betere zorg

Een verrichting of therapie uitvoeren of juist achterwege laten? Het programma Doen of Laten toont aan hoe de beste zorg soms ook minder zorg kan zijn: passend voor de patiënt en meer waardevol voor iedereen.

Een kwart minder katheters

‘We weten allemaal dat ze niet langer gebruikt moeten worden dan nodig, omdat ze snel infecties veroorzaken. Toch kiezen we in de praktijk soms voor de makkelijkste weg.’ Aan het woord is Prisca Hoes, verpleegkundige interne geneeskunde van het AMC.

“Zonder katheter is de patiënt veel mobieler en het infectiegevaar is geweken. En dát is wat we willen.”

Vanuit dertig jaar ervaring belicht Hoes de gang van zaken op verpleegafdelingen. ‘Al geeft de arts opdracht om een infuus te verwijderen, dan laten we de lijn vaak nog even zitten. Zodat we niet opnieuw hoeven te prikken als de patiënt toch weer medicatie nodig heeft. En als een patiënt erg zwaar is, is een urinekatheter natuurlijk ook wel handiger dan de po.’

Patient wordt niet onnodig belemmerd en is sneller mobiel
Een kwart tot de helft van de patiënten heeft een urinekatheter of intraveneus katheter zónder juiste indicatie. Om het aantal katheters met minstens een kwart terug te brengen, loopt in zeven ziekenhuizen de RICAT-studie. Op Hoes’ verpleegafdeling wordt nu anders met katheters omgesprongen. ‘We kijken nu elke dag of er een indicatie is om ze te laten zitten. We gaan hier nu veel bewuster mee om. Ook de artsen zijn erop gespitst; vroeger moest je er vaak zelf over beginnen of het nog nodig was. Zonder katheter is de patiënt veel mobieler en het infectiegevaar is geweken. En dát is wat we willen.’

Eind 2018 zijn de resultaten van RICAT bekend. Meer informatie op www.doenoflaten.nl 

Over het programma

Het programma Doen of Laten heeft drie doelen:

 • Inventariseren welke zorg onnodig is
 • In kaart brengen hoe onnodige zorg kan worden gereduceerd
 • In de praktijk verminderen van onnodige zorg in acht projecten

Het resultaat van het programma helpt zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken. Dat kan zijn voor de meest effectieve onderzoek of behandeling. Maar dat kan ook betekenen om, in samenspraak met de patiënt, te besluiten om een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde in dit geval ontbreekt.

Naar de programmawebsite van Doen of Laten

Beeldmerk Doen of laten Doen of laten

Kwaliteitsinformatie die de zorg vooruithelpt

Met goede kwaliteitsinformatie weten bestuurders en zorgprofessionals hoe ze de zorg verder kunnen verbeteren. Het programma Sturen op Kwaliteit zorgt voor betekenisvolle kwaliteitsinformatie. 

Toolkit om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Het programma heeft met twintig projecten concrete informatie opgeleverd in de vorm van best practices, kernsets, methoden en handreikingen. De resultaten staan in de toolkit Sturen op Kwaliteit .

Eindelijk een indicator voor patiëntparticipatie

‘Hoe kun je als ziekenhuis de mate van patiënt- en familieparticipatie op een goede manier meten?’, daarom draaide het project CAPPUCCINO. In samenwerking met patiëntvertegenwoordigers en internationale experts werd een leidraad opgesteld.

“Dit type instrument bestond nog niet. Ik merk dat veel ziekenhuizen naar zoiets op zoek zijn.”

‘Fijn dat er nu een indicator is, waarmee je als ziekenhuis het thema patiëntparticipatie goed kan monitoren’, zegt Anne-Miek Vroom die als expert betrokken was bij dit project. Vroom zet zich met haar Stichting IKONE in om de samenwerking tussen professionals en patiënten te bevorderen. ‘Als medisch socioloog, geboren met een fysieke aandoening, bouwde ik veel kennis en expertise op over hoe je de zorg verbetert in samenwerking met de patiënt.’

Veelzeggend stuurinstrument
‘Dit type instrument bestond nog niet. Ik merk dat veel ziekenhuizen naar zoiets op zoek zijn. Het is dan ook niet het zoveelste instrument, dat een berg registratielast oplevert… Met deze stuurindicator breng je echt breed in kaart, hoe het in jouw ziekenhuis gesteld is met patiëntbetrokkenheid. In welke mate patiënten en hun familie betrokken zijn, bij zowel de zorg als de organisatie. Dit leidt tot bewustwording en motivatie. Het biedt een leidraad om met elkaar aan de slag te gaan en patiënten actiever te betrekken.’  

CAPPUCCINO staat voor: Creating an Academic Patient Participation Uniform Care Control Indicator. Lees de eindrapportage

Meer informatie op www.sturenopkwaliteit.nl

‘Leren en verbeteren van onze verpleegkundige zorg’ 

‘Wij vertaalden de verpleegkundige zorgindicatoren pijn en ondervoeding zó dat we er als umc en zorgprofessionals ook baat bij hebben’. Nadiyah de la Rambelje, stafadviseur verpleging Maastricht Universitair Medisch Centrum, vertelt over Nursing Sensitive Care.

“De door ons aangescherpte indicatoren met betrekking tot pijn en ondervoeding bieden onze bestuurders handzame informatie.”

'Een ‘dashboard’ geeft bestuurders direct zicht op de afdelingen met heel goede en minder goede uitkomsten. Op de laatste afdelingen kunnen we nu verbeteracties inzetten.'

Het dashboard geeft verpleegkundigen zicht op de zorguitkomsten van hun eigen afdeling. ‘Dit vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel op de werkvloer. Ze zien ook gelijk of verbeteracties wat doen. Ik hoop dat we dit kunnen uitbreiden naar andere verpleegindicatoren en naar andere umc's en ziekenhuizen. Zodat we hiermee samen de verpleegkundige zorg verbeteren.’

Meer informatie op www.nfukwaliteit.nl

Over het programma

Doel van het programma Sturen op Kwaliteit is de Raad van Bestuur op handzame wijze voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Welke informatie nodig is, waaruit deze te ontlenen, en hoe deze te gebruiken, zijn vragen die centraal staan in het programma Sturen op Kwaliteit.

Het programma heeft met twintig projecten concrete informatie opgeleverd in de vorm van best practices, kernsets, methoden en handreikingen. De resultaten staan in de toolkit Sturen op Kwaliteit en is bedoeld om de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren voor:

 • Het ziekenhuis (bijv. calamiteiten)
 • Afdelingen (bijv. IC)
 • Patiëntengroepen (bijv. moeder en kind)
 • Ketennetwerken (bijv. oncologische keten)
 • Dashboard ontwikkeling
Naar de website van Sturen op Kwaliteit

Beeldmerk Sturen op kwaliteit Sturen op kwaliteit

Trefzekere zorg voor patiënten met kanker

Het programma Regionale oncologienetwerken organiseert de samenwerking zó dat iedere patiënt de best passende behandeling krijgt en zelf zoveel mogelijk regie houdt. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.

Waarom zijn oncologienetwerken onmisbaar voor trefzekere zorg?

Door samen te werken in regionale netwerken:

 • zijn specialisten uit meerdere ziekenhuizen in één regio betrokken bij de diagnose en de mogelijkheden voor behandeling van patiënten met kanker;
 • kan de patiënt met de ‘eigen’ dokter in het ‘eigen’ ziekenhuis bespreken wat voor hem of haar de best passende behandeling is;
 • vindt deze best passende behandeling dicht bij huis plaats als dat kan, of wat verder weg als het moet.

UNIEK: Utrechts Netwerk voor Integrale Expertise in de Kankerzorg

“Waar je ook geholpen wordt: je moet als patiënt met een kwaadaardige gynaecologische aandoening overal dezelfde behandeling krijgen.” Aan het woord is Kees Gerestein, gynaecologisch oncoloog in het Meander Medisch Centrum en het UMC Utrecht.

De ziekenhuizen in Midden-Nederland, de huisartsen en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen binnen UNIEK. De ziekenhuizen houden wekelijks video-conferenties. In dit multidisciplinaire overleg (MDO) bespreken de betrokken zorgverleners  alle patiënten met een kwaadaardige aandoening op gynaecologisch gebied. 

Dankzij netwerk en technologie is onze horizon verbreed. Hierdoor krijgt de patiënt sneller, en ook betere zorg.
“We overleggen wat de behandelopties zijn en in welk ziekenhuis de behandeling het beste kan plaatsvinden: dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Iedereen is hierbij betrokken: van gynaecologen, oncologen en bestralingsartsen tot oncologisch verpleegkundigen en planners. Dankzij een digitaal portaal beschikken we binnenkort allen nóg sneller over de gegevens, tot en met de beeldvorming.” Een dag na het MDO ontvangt de huisarts een verslag.

“Goed dat we dit voor elkaar hebben: dankzij het MDO bundelen we onze kennis en expertise. En: door de onderlinge afstemming kunnen we de patiënt ook sneller verwijzen.”

Bundelen kennis en expertise
Met de regionale tumorwerkgroep maakte Gerestein een regionaal behandelprotocol voor baarmoederkanker. UNIEK is voor hem ‘lekker werken’.

“We hebben onderling een heel goede sfeer. Dat versterkt het ook.”

Meer informatie op www.oncologienetwerken.nl

Veilige digitale gegevensuitwisseling

Patiëntgegevens op cd, dvd of per fax versturen tussen ziekenhuizen is niet meer van deze tijd. Aan het woord is Laurens de Groot uit het Radboudumc, projectleider digitale gegevensuitwisseling voor de regio Oost-Nederland.

Informatie uitwisselen in een netwerk 
Samenwerken in een netwerk betekent dat je zorgvuldig en veilig informatie met elkaar uitwisselt als dat van belang is voor de behandeling van een patiënt. Dit vraagt om een digitaal en veilig netwerk. Landelijk bestaat brede overeenstemming dat XDS hiervoor het juiste technische platform is. Ook het Informatieberaad Zorg, waarin de overheid en de zorgsector samenwerken, heeft XDS inmiddels als standaard omarmd. Dankzij XDS kan de patiënt naar het ziekenhuis van zijn of haar keuze gaan. De informatie-uitwisseling tussen de diverse zorginstellingen is goed, veilig en snel geregeld. En de privacy is gewaarborgd.

Voordelen XDS
Het grote voordeel van XDS is dat dit ook kan aansluiten op andere betrokken partijen, zoals de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van patiënten, huisartsen- praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen en patiëntenverenigingen. En XDS kan ook regionale netwerken onderling met elkaar verbinden.

Meer informatie op www.oncologienetwerken.nl 

Aanvullende informatie basis voor passend behandelplan

Een passende behandeling voor een patiënt met kanker moet zijn toegesneden op ‘de hele mens’. Vanzelfsprekend gaat het om de tumorsoort en het stadium van de ziekte. Maar dat niet alleen. Iemands doelen, voorkeuren en algehele gezondheidstoestand bepalen mede wat een passend behandelplan is.

“Het zorgproces is leidend.”

Aanvullende gegevensset
Zorgverleners moeten daarom bij hun multidisciplinair overleg (MDO) beschikken over aanvullende informatie, zodat zij dit kunnen meewegen. Chirurg-oncoloog Lieke Welling (LUMC) leidde een project binnen het programma Naar regionale oncologienetwerken waarin een aanvullende gegevensset is ontwikkeld en getest. Die gegevens kunnen in of naast het MDO worden gebruikt. Inmiddels loopt er een vervolgproject voor de implementatie van de gegevensset.

“Het zorgproces is leidend geweest bij de vraag welke gegevens je wanneer wilt registreren.”

Welling is ook leider van een project van Registratie aan de Bron. Een logische combinatie, vindt ze: “Het één heeft veel raakvlakken met het ander. Bij Registratie aan de bron draait het om eenmalig, eenduidig en gestandaardiseerd vastleggen van gegevens en het zinvol hergebruiken ervan. Dat is voor deze gegevensset van even groot belang als voor de ziektespecifieke gegevens.”

Meer informatie op www.oncologienetwerken.nl

Patiënt kiest soms voor minder ingrijpend behandelen

Moet altijd alles uit de kast bij de behandeling van een patiënt met kanker? Patiënten maken soms een andere keus. Bijvoorbeeld om niet een operatie of chemo te ondergaan, om met meer kwaliteit van leven te kunnen genieten van de tijd die rest. Om die afwegingen te maken, is een goed gesprek nodig over de alternatieven.

Chirurg-oncoloog Barbara van Leeuwen van het UMCG, is een groot voorstander van dit soort gesprekken, omdat zij de beste behandeling wil geven voor de mens. En dat is niet per definitie hetzelfde als de beste behandeling tegen de aandoening. 

Niet alles uit de kast halen
“Mensen weten dat ze kanker hebben en dan denken ze: dit moet of dat moet. Nee, niets móet! Ik leg uit dat we misschien niet alles moeten doen en dat er alternatieven zijn”, zegt verpleegkundige en onderzoeker Hanneke van der Wal. “In dat gesprek ga ik op zoek naar het waarom. Wat is iemands beweegreden om voor het een of het ander te kiezen?” Verpleegkundigen voerden  dit soort gesprekken ook als onderdeel van een pilot rond de keuzes van oudere patiënten. De pilot laat zien dat een aanzienlijk deel van de patiënten met eierstokkanker koos om medisch gezien niet alles uit de kast te halen.

Meer informatie: www.oncologienetwerken.nl

Over het programma

Het programma omvat vele projecten verspreid over Nederland, met als hoofdthema ‘oncologienetwerken’ en drie ondersteunende thema's

- passend behandelplan

- basisdossier oncologie

- digitale uitwisseling 

Het programma werkt met vele partijen in de zorg en voor en door de praktijk want alleen oplossingen die werkelijk geworteld zijn in de praktijk kunnen een vlucht nemen.or samen te werken in regionale oncologienetwerken:

Naar de website van Regionale oncologienetwerken

Beeldmerk Regionale oncologienetwerken Regionale oncologienetwerken